Beranda » Taushiyah » TERJEMAHAN KITAB AL BARZANJI

Kamis, 10 Februari 2011 - 16:35:52 WIB
TERJEMAHAN KITAB AL BARZANJI
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Taushiyah - Dibaca: 10160 kali

Inilah Maulid yang disusun oleh Sayid Syeikh Ja’far Al Barzanji yang diterjemah ke dalam Bahasa Melayu oleh alm. Sayid Syeikh Thaha bin Fadhlullah As Suhaimi, Ketua Mufti Negara Singapura. Sayang .. yg tampil di sini belum se per berapa-nya. Masih panjang sebenarnya.

Digubah oleh seorang ulama, beliau mufti asy syafiiyah di kota Madinah di zamannya.

Maulid ini sangat menyentuh hati, sangat agung. Tidak ada unsur syirik, sebagaimana dituduhkan oleh segelintir orang. Pembaca sila lihat sendiri. Tidak mungkin ulama seperti Syeikh Al Barzanji mengajarkan kesyirikan.

Kuperoleh dari : http://www.mail-archive.com/ dan http://www.mail-archive.com/

 

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PEMURAH LAGI MAHA PENYAYANG

Aku mulakan riwayat Maulid ini dengan nama Allah yang Maha Tinggi derajatNya, dengan hal keadaanku mengharapkan limpah berkat pada segala apa yang dikurniakan kepada ku olehNya, dan juga aku mengucapkan sepenuh penuh kepujian dengan segala senang hatiku kepadaNya, ialah karena aku syukurkepadaNya dengan syukur yang seelok-eloknya.

Dan lagi aku memohon kepadaNya muga-muga la mengurniakankesejahteraan dan rahmatNya, kepada Nur yang la telah jadikan terdahuludaripada segala makhluk yang lainnya, yaitulah Nur yang telah berpindah-pindahdaripada satu dahi kepada satu dahi yang mulia keadaannya, yaitulah dahimoyang-moyang Nabi kita Muhammad Sall-Allahu alaihi-wa-sallam sehingga kepada dahi Abdullah ayahandanya.

Dan aku memohon lagi kepada Allah muga-muga Ia mengurniakan keredhaanNya, kepada keluarga Nabi kita itu khasnya, dan kepada sahabat-sahabatnya dan sekalian orang-orang Islam amnya.

Dan pula aku memohon kepada Allah yang maha sempurna zatNya dan segala sifat-sifatNya, muga-muga la mengurniakan kepada kita sekalian petunjuk kepada jslan yang terang lagi nyata benarnya. Dan lagi aku memohon kepadaNya muga-muga la memelihara kita daripada kesesatan pada langkah-langkah kita ke semuanya.

Setelah apa yang tersebut itu maka sekarang aku bentangkan kisah sejarah hidup Nabi kita Muhammad s.a.w. dengan ringkasnya, dan aku susunnya dengan menyatakan mula-mula sekali nasab keturunannya yang menyenangkan siapa yang mendengarnya, dan aku meminta tolong kepada Allah Ta’ala yang Maha Kuasa dan Maha Kuat sifatNya karena bahwasanya tiada daya dan tiada upaya melainkan semata-mata pada Allah jua letaknya.

YA ALLAH, HARUMKANLAH KUBURNYA YANG MULIA
DENGAN BAU-BAUAN YANG SEMERBAK DARI RAHMAT DAN SEJAHTERA

Aku nyatakan bahwa Nur yang tersebut tadi itu akhirnya telah menjadilah Penghulu kita Saiyidina Muhammad muga-muga Allah kurniakan kesejahteraan kepadanya. Saiyidina Muhammad itu ialah anak Abdullah, dan Abdullah itu anak Abdul Muttalib maka Abdul Muttalib itu juga digelarkan oleh orang sebagai Syaibatul Hamd namanya. Dan Abdul Muttalib itu anak Hasyim yang digelarkan Amr anak Abdi Manaf yang juga dinamakan AI mughirah anak Qusai dan Qusai ini Mujamma’ gelarannya. Perkataan Qusai ini asal maknanya ialah Kejauhan karena ia tinggal di Mekah pada mula-mulanya. Tetapi ketika kecilnya lagi ia telah dibawa pindah oleh ibunya ke negeri Qudhaa’ah yang jauh letaknya. Tetapi akhirnya ia telah dikembalikan oleh Allah ke negeri Mekah yang dimuliakan tanahnya. Lalu ia pun telah menjaga negeri Mekah itu dengan seteguh-teguhnya.

Maka Qusai itu ialah anak Kilab yang juga dinamakan Hakim anak Murrah anak Ka’ab anak Lu-ai anak Ghalib anak Fihir yang juga disebutkan Quraish namanya. Dan nama Quraish inilah dipakai bagi kaum Quraish itu yang mengandungi anak cucunya. Tetapi sebelum kaum itu dinamakan Quraish maka Kinanilah namanya, sebagaimana yang telah dikatakan oleh banyak pakar- pakar nasab yang luas pengetahuannya. Dan mereka itu telah tetap berkepercayaan dan berpuas hati bahwa begitulah keadaannya. Dan Fihir atau Quraisy itu pula anak Malik yang ialah pula anak Nadhar anak Kinaanah anak Khuzaimah anak Mudrikah anak Ilyas seterusnya.

Dan Ilyas inilah orang yang mula-mula sekali menghadiahkan unta-unta kepada Tanah Haram Mekah untuk ia membuat kurban akannya. Dan telah didengar oleh orang dari dalam tulang sulbi Ilyas itu akan suara Nabi kita Muhammad s.a.w. menyebut-nyebut dan memuji-muji Allah Ta’ala dan mengucap talbiah kepadaNya. Ilyas itu pula anak Nizar anak Ma’ad anak Adnan dan begitulah nasab itu susunannya.

Maka susunan keturunan atau nasab Rasulullah s.a.w. ini mengikut sebagaimana yang dinyatakan oleh Hadith Nabi kita s.a.w. yang benar keadaannya. Dan Adnan itu nasabnya bersambung hingga kepada seorang kekasih Allah yaitulah Nabi Ibrahim moga-moga Allah cucurkan rahmat keatasnya. Tetapi Nabi kita telah melarang dan menahan supaya jangan disebutkan satu persatu nama ninda-nindanya yang daripada Adnan hingga kepada Nabi Ibrahim moyangnya. Tetapi tidak syak lagi di sisi ahli-ahli yang mahir berkenaan keturunan Nabi kita itu atau nasabnya, bahwa Adnan itu ialah keturunan dari Nabi Ismail moga-moga Allah kurniakan kesejahteraan kepadanya.

Dan Nabi Ismail itu pula ialah seorang putera Nabi Ibrahim yang terkenal kelebihannya. Maka sungguh cemerlang keturunan itu seolah-olah bagaikan seutas rantai yang ditatah oleh permata-permata yang gemerlapan seperti bintang-bintang indahnya. Betapa tidak karena bukankah Penghulu kita saw. itu menjadi permata yang terpilih yang berada ditengah-tengahnya, dan walaupun dia asalnya seorang yatim tetapi Allah Ta’ala telah memeliharanya. Alangkah mulia keturunan yang tersebut itu yang kesemuanya telah dipelihara oleh Allah dari kejahatan zina di masa jahiliah dahulunya.

Adapun keterangan ini ada diriwayatkan oleh Syeikh Zainuddin seorang Iraq bangsanya, didalam sebuah karangan yang lezat ceteranya.

Maka untuk memuliakan Nabi kita s.a.w. dan memeliharanya itulah sebabnya Allah Ta’ala telah memelihara seluruh nenek moyangnya, dari melakukan maksiat zina yang sangat keji adanya. Maka oleh karena itu tidaklah kekejian zina itu mengenai nasabnya. Kesemua datuk nenek Nabi saw. dari Nabi Adam hingga kepada ayahandanya Abdullah dan bundanya Aminah tidak pernah melakukan zina sekaliannya.

Maka cahaya kenabian Nabi kita itu telah berpindah-pindah pada tiap-tiap dahi nenek moyangnya itu dengan nyatanya. Dan semakin ternyata cahaya itu seumpama bulan purnama pada dahi Abdul Muttalib datuknya dan pada dahi Abdullah bapaknya

YA ALLAH, HARUMKANLAH KUBURNYA YANG MULIA
DENGAN BAU-BAUAN YANG SEMERBAK DARI RAHMAT DAN SEJAHTERA

Dan apakala Allah Ta’ala berkehendak menjadikan Nur yang tersebut itu sebagai RasuINya, yang dinamakan Muhammad dengan mempunyai roh dan jasad serta sifat-sifatnya, maka Allah Ta’ala pun memindahkan cahaya itu dari Saiyidina Abdullah ayahandanya, kepada rahim Sitti Aminah Az-zuhriah bundanya. Dan Allah Ta’ala yang senantiasa dekat pada mereka yang taat kepadaNya, dan yang memperkenalkan doa mereka yang berdoa dengan bersungguh-sungguh kepadaNya, telah menentukan bahwa Sitti Aminah itulah yang menjadi ibu bagi Nabi PilihanNya, serta sekalian Malaikat telah berseru-sera mernberitahu kepada segala petala langit dan bumi dengan lantangnya, berkenaan mengandungnya Sitti Aminah akan Nur Nabi Allah itu dan Pesuruh-Nya.

Dan mereka yang telah mengetahui akan kedatangan Nabi saw., itu serta menunggu-nunggunya, telah merasa sangat sukacita dan bertambah tambah rindu terhadap kezahirannya, seolah-olah perasaan mereka seperti ketika angin sepoi-sepoi bahasa bertiup pada waktu subuh dengan lembutnya, yang menjadikan mereka rindu kepada matahari yang akan terbit kemudiannya. Dan jadilah subur segala tumbuh tumbuhan di Tanah Mekah setelah beberapa lama keringnya, laksana bumi dipakai dengan pakaian yang hijau yaitu Sundus namanya. Dan pada masa itu juga buah-buahan telah mulai menjadi ranum rasanya, dan telah hampirlah masa tuan-tuan empunya pohon buah-buahan itu memetiknya.

Dan pula berkenaan mengandungnya Siti Aminah itu maka segala singgasana raja-raja kafir pada ketika itu telah runtuhlah dengan sekonyong-konyongnya, dan pula segala berhala-berhala telah tersungkur ke atas mukanya dan mulutnya, dan segala binatang-binatang jinak dan liar baik di darat atau di taut telah berasa amat sukacitanya, ialah dengan sebab segala binatang-binatang itu telah menerima berita berkenaan Junjungan kita s.a.w. itu sudah dikandung oleh Sitti Aminah yang bertuah nasibnya. Bahkan lain-lain makhluk juga pada masa itu telah merasai lezat kesukaan dengan amat gembiranya, umpama dapat minum segelas air yang sangat menyegarkan rasanya.

Dan pula segala jin-jin telah diberitahu akan kabar yang menyenangkan itu dengan jelasnya, tetapi pula sekalian tukang tukang tilik dan ahli-ahli sihir telah berasa lemah dengan gemetarnya, dan demikian juga ulama’-ulama’ Nasrani telah takut dan bimbang ialah dengan sebab telah dekat masa kedatangannya.

Dan telah sibuklah sekalian orang-orang yang mengetahui hal itu bercakap-cakap dan bertanya-tanya berkenaannya, dan mereka itu telah tercengang dan heran mendengarkan berita-berita tentang keelokan sifat-sifatnya, sebagaimana yang ada seperti di dalam Kitab kitab Suci yang dahulu seperti Taurat dan Injil dan sebagainya.

Dan ketika Sitti Aminah yang mengandung itu sedang tidur tiba tiba datanglah suatu wujud kepadanya; lalu wujud itu berkata: “Hai Aminah sesungguhnya engkau telah mengandung Penghulu sekalian manusia dan sebaik-baik makhluk adanya. Dan apabila engkau sudah melahirkan dia nanti dengan selamat, maka engkau namakanlah dia Muhammad yang berarti seorang yang terpuji ialah karena ia akan dipuji kesudahannya.”

YA ALLAH, HARUMKANLAH KUBURNYA YANG MULIA
DENGAN BAU-BAUAN YANG SEMERBAK DARI RAHMAT DAN SEJAHTERA

Dan apabila Nabi kita telah dikandung dua bulan oleh ibunya menurut pernyataan ahli-ahli sejarah yang masyhur riwayatnya, maka wafatlah di negeri Madinah, Sayidina Abdullah, ayahandanya. Dan keadaan wafatnya di sana: ia sedang melalui kota itu lalu ia singgah di tempat ninda-ninda saudaranya, yaitu keluarga Bani ‘Adi dari suku Najjar, tiba-tiba ia mendapat sakit di sana sebulan lamanya, lalu mereka pun telah merawatnya serta mencoba mengobati penyakitnya, tetapi usaha mereka tiada berhasil seperti yang mereka harapkan, lalu wafatlah Sayidina Abdullah di sana karena sudah sampai ajalnya, lalu di sana juga mereka mengebumikannya.

Dan ketika Sitti Aminah telah sempurna mengandung Nabi saw. sembilan bulan lamanya, menurut perkataan ahli-ahli Tarikh yang kuat keterangannya, pada ketika itu juga telah mulai tiba musim akhir kemarau, tiba-tiba datanglah kepada ibu Nabi saw. pada malam menjelang kelahirannya, Sitti Asiah dan Sitti Mariam serta beberapa bidadari dari Surga, maka mulailah Sitti Aminah merasa sakit untuk bersalin kemudian ia pun melahirkan Junjungan kita di dalam keadaan dengan cahanya yang gilang-gemilang.

(BERDIRI)

Cahaya yang seperti matahari bersihnya
Menerangi malam dengan amat terangnya:
Malam yang dilahirkan Nabi kita didalamnya
Yang membawa agama yang nyata benarnya.
Maka karena itu dapatlah Sitti Aminah ibunya
kemegahan yang wanita lain tidak mendapatinya:
la membawa seorang putera untuk manusia sekalian:
Putera yang lebih mulia dari anak Mariam yang dara.
Kelahiran Nabi kita pada pandangan kafir umumnya
ialah suatu kedukaan yang terasa sangat berat.
Maka bertalu-talulah suara bersorak dengan riuhnya:
“Telah zahir Nabi pilihan; inilah kegembiraan yang sebenarnya.”

Demikianlah keadaan dilahirkan Nabi kita itu dengan ringkas, dan telah disetujui oleh ulama’-ulama’ dan ketua-ketua Islam sekalian, bahwa sangat patut kita berdiri ketika kita sampai di sini membacanya, ialah untuk menunjukkan kesukaan kita kepada kelahiran Nabi dan cinta kepada dirinya, dan juga untuk menandakan bahwa kita memuliakannya. Maka sungguh bertuahlah siapa yang suka memuliakan Nabi s.a.w. itu sebagai tujuan hidupnya.

YA ALLAH, HARUMKANLAH KUBURNYA YANG MULIA
DENGAN BAU-BAUAN YANG SEMERBAK DARI RAHMAT DAN SEJAHTERA

Maka lahirlah Nabi kita Muhammad saw. itu dari bundanya dengan meletakkan ke atas bumi dua belah tangannya, dan ia mendongakkan mukanya kelangit serta terbuka matanya, keadaan begitu adalah sebagai menandakan kemuliaannya dan ketinggiannya, serta kelebihan kelebihannya yang melebihi makhluk lain semuanya. Dan juga yang demikian itu adalah menunjukkan bahwa ia kekasih Allah yang dijadikan sangat indah perangainya dan bentuk rupanya.

Dan setelah dilahirkan Nabi s.a.w. itu maka segeralah Siti Aminah ibunya memanggil Abdul Muthallib nindanya, dan ketika itu Abdul Muthallib ada di Ka’abah sedang tawaf mengelilinginya, lalu apabila mendengar yang demikian itu besarlah kegembiraannya. la pun datang melihat Nabi dengan segera, dan kemudian ia membawa Nabi ke Ka’abah lalu masuk ke dalamnya, dan ia berdiri di situ serta berdoa kepada Allah dengan niat bersihnya, dan ia bersyukur kepada Allah karena telah dikurniakan seorang cucunda kepadanya.

Nabi kita Muhammad s.a.w. itu dilahirkan dengan sangat bersih keadaannya, serta ia telah berkhitan dan telah terpotong pusatnya dari dalam perut ibunya. Dan harum bau tubuhnya, serta berminyak rambutnya, serta tercelak kedua matanya, adalah dengan kudrat dan kehendak Tuhannya. Inilah riwayat yang masyhur walaupun ada sebagian ularna’ yang lain mengatakan bahwa Nabi kita itu telah dikhitan oleh Abdul Muttalib nindanya setelah Nabi sempurna tujuh malam umurnya. Dan nindanya itu telah mengadakan majelis jamuan karena bersesuaian dengannya, serta ia menamakan dia Muhammad dan memuliakan kedudukannya.

YA ALLAH, HARUMKANLAH KUBURNYA YANG MULIA
DENGAN BAU-BAUAN YANG SEMERBAK DARI RAHMAT DAN SEJAHTERA

Maka telah terjadilah beberapa kejadian yang mengherankan ketika dilahirkan, dan yang demikian itu ialah sebagai tanda-tanda untuk menguatkan iman kita bahwa Nabi itu dipilih oleh Allah untuk dijadikan NabiNya dan Rasul-Nya.

Satu dari perkara-perkara yang luar biasa itu sebagaimana yang tersebut tadinya, ialah ketika dilahirkan Nabi kita maka malaikat-malaikat yang menjaga langit telah ditambah bilangannya, supaya langit itu menjadi lebih kukuh pemeliharaannya, dan telah dihalau dari langit segala jin-jin yang ingkar dan syaitan-syaitan yang jahat kelakuannya, dan telah dilemparkan kepada semua syaitan-syaitan yang hendak naik ke langit itu api yang membakar, dan telah turun kepada Nabi kita beberapa bintang-bintang yang terang cahayanya, dan dengan sebab ini teranglah pada malam itu Kota Mekah baik tanah ratanya atau bukit-bukitnya.

Dan juga telah keluar bersama-sama Nabi saw. suatu cahaya yang amat terang keadaannya, yang menerangi seluruh tempat dilahirkan Junjungan kita saw., sama seperti cahaya lampu-lampu yang menerangi mahligai raja Romawi di Syam negerinya. Maka dilihat cahaya itu oleh mereka-mereka yang tinggal di Tanah Mekah.

Dan juga telah roboh istana raja Parsi di dalam negeri Iraq di Kota Madain tempatnya. Maka istana yang roboh itu telah dibangun oleh raja Parsi yang bernama Anusyarwan dengan megah, maka runtuh empat belas menara yang tinggi dari menara-menaranya, dan telah berguncang kerajaan Parsi itu dengan sebab terperanjat pada kejadian-kejadian yang dengan tiba-tiba menimpanya. Dan beberapa api yang disembah oleh orang-orang kafir Parsi tiba-tiba padam pada malam itu, padahal api itu dijaga oleh mereka dan tidak pernah padam dari semenjak seribu tahun sebelumnya. Maka padamnya api itu ialah dengan sebab terbitnya cahaya wajah Nabi s.a.w yang bersinar seperti terangnya bulan empat belas.

Dan juga pada ketika itu keringlah air telaga yang bernama Sa’awah yang terletak di antara negeri Hamdan dan Qom di dalam negeri Parsi. Maka telaga itu jadi kering karena telah kering semua mata-airnya, tetapi sebaliknya telah melimpah pula air pada lembah yang bernama Samawah padahal biasanya lembah itu kering kerontang dan banyak batunya, serta tidak pernah sebelum itu dapat dijumpai air di situ walaupun untuk menghilangkan dahaga siapapun yang kering kerongkongannya.

Dilahirkan Junjungan kita saw. itu di suatu tempat yang dikenali dengan nama Al ‘Iraas di dalam negeri Mekah letaknya, dan Mekah itu ialah negeri yang tidak boleh dipotong pohon pohonnya dan tidak boleh dicabut rumput-rumputnya.

Maka telah sedikit berselisih pendapat ulama’ Sejarah berkenaan dilahirkannya Junjungan kita saw. itu tentang tahunnya, dan juga tentang bulannya dan harinya. Tetapi pendapat yang kuat diantara pendapat-pendapat tadinya, ialah Junjungan kita saw. itu telah dilahirkan pada hari Senin 12 Rabi’ul Awwal di dalam Tahun Gajah namanya, karena pada tahun itu raja negeri Habsyah telah mencoba menyerang kota Mekah dengan menggunakan gajah-gajah yang banyak jumlahnya. Tetapi Allah Ta’ala telah menyekat dan menghalang mereka untuk sampai ke Mekah karena la memeliharanya.

YA ALLAH, HARUMKANLAH KUBURNYA YANG MULIA
DENGAN BAU-BAUAN YANG SEMERBAK DARI RAHMAT DAN SEJAHTERA

Bahwa Junjungan kita saw. itu disusui oleh ibunya selama beberapa hari masanya, dan kemudian ia disusui oleh seorang perempuan yang bernama Tsuwaibah dari kaum Aslam namanya. Tsuwaibah itu asalnya seorang budak kepunyaan Abu Lahab tetapi Abu Lahab telah memerdekakannya, ketika Tsuwaibah itu datang memberitahu akan kelahiran Junjungan kita itu kepadanya. Maka Abu Lahab memerdekakan Tsuwaibah karena berita itu sangat menggembirakan hatinya.

Maka Tsuwaibah juga menyusui bersama Rasulullah anak lelakinya sendiri Masruh namanya, dan juga seorang anak lelaki orang lain yaitu Abi Salamah gelarannya, serta Tsuwaibah itu sangat memuliakan Nabi dan menghormatinya. Dan sebelum itu Tsuwaibah juga telah menyusui Sayidina Hamzah seorang paman Nabi saw. yang dipuji karena jasanya karena ia banyak menolong dan mempertahankan Agama Islam serta membelanya.

Dan kemudian nanti pada ketika Nabi saw. telah menjadi Rasul dan telah hijrah ke Madinah, Nabi mengirim kepada Tsuwaibah itu dari Madinah hadiah uang dan pakaian yang layak baginya. Maka selalu hadiah itu datang dari Nabi saw. kepada Tsuwaibah hingga Tsuwaibah menemui ajalnya.

Ada sebagian orang mengatakan bahwa Tsuwaibah berpegang terus pada agama kaumnya, yaitu agama jahiliah hingga matinya, tetapi ada pula orang yang mengatakan bahwa ia telah memeluk Islam sebelum akhir hayatnya, dan perselisihan ini disebutkan dan diceritakan oleh lbnu Mandah yang terkenal namanya.

Bahwa setelah Nabi saw. disusui oleh Tsuwaibah yang telah disebut tadi, maka ia telah disusui pula oleh seorang perempuan muda yang digelari Halimah As sa’diah, dan Halimah sebelum Nabi saw. disusui olehnya, ia telah mencoba mencari upah dengan susah payah, untuk hendak menyusui siapa saja anak-anak orang Mekah, tetapi telah ditolak oleh mereka dengan sebab kemiskinannya. Tetapi ketika ia menyusui Rasulullah saw. maka ia menjadi lega dan berkat kehidupannya, pada hari itu juga sebelum terbit matahari, setelah ia menderita kepicikan dan kesusahan yang sulit ditanggung olehnya.

Maka Allah Ta’ala telah mengurniakan kepada Halimah itu air susu yang banyak lagi putih dan bersih keadaannya. Maka menyusulah Nabi saw. akan susu yang di sebelah kanannya, manakala seorang anak lain menyusu pula akan susu yang di sebelah kirinya, lalu jadilah Halimah itu mewah dan senang kehidupannya, padahal sebagaimana telah disebutkan tadi, keadaan Halimah sebelum itu papa serta kurus dan lemah badannya. Bahkan menjadi gemuk seekor unta dan beberapa ekor kambing yang dipelihara olehnya, dan hilanglah dari sisi Halimah itu segala bala’ dan kecelakaan dan sebagainya, bahkan sebaliknya kehidupan Halimah itu telah diliputi oleh keadaan yang bertuah selanjutnya, yaitu murah rezeki serta senang dan aman dengan sepenuhnya.74 Komentar :

MIS
12 Februari 2011 - 21:00:46 WIB

http://alqiyamah.wordpress.com/2011/02/05/barzanji-kitab-i nduk-peringatan-maulid-nabi-shallallahu-alaihi-wa-sallam/
Abu Umar
12 Februari 2011 - 21:36:04 WIB

bagaimana dengan link dari MIS di atas??
bukankah dalilnya lebih shahih dari dalil bersandarnya kitab barzanzi ini?
mohon penjelasan
jazakallah

zendri
15 Juli 2011 - 16:09:25 WIB

luar biasa, sebuah kontribusi yang berharga bagi saya dan teman2 yang selama ini kesulitan mencari terjemahan barzanji
H.Sukiran
07 September 2011 - 21:30:56 WIB

Trima kasih kami bisa tahu artinya, merupakan modal yg sangat mahal, krn dipasar/toko tdk ada jualnya.
Al Syaif
01 Desember 2011 - 10:46:40 WIB

Mohon dilengkapi lagi biar bermanfaat bagi seluruh umat islam
dedesr
01 Desember 2011 - 14:53:20 WIB

terimakasih, minta ijin print untuk dibaca dirumah
Semoga Alloh memasukan kita dalam barisan Nabi Muhammad SAW Assalamualaikum wr.wb desr Jatiluhur
ibnu rustam
28 Januari 2012 - 20:17:50 WIB

menambahkan apa yang disamapaikan saudaraku MIS diatas: http://statics.ilmoe.com/kajian/users/makassar/Ustadz_Khid ir/Ada_Apa_dengan_Kitab_Al_Barzanji/
ibnu rustam
28 Januari 2012 - 20:19:31 WIB

menambahkan apa yang disamapaikan saudaraku MIS diatas: http://statics.ilmoe.com/kajian/users/makassar/Ustadz_Khid ir/ Ada_Apa_dengan_Kitab_Al_Barzanji
ummu ilma
04 Februari 2012 - 10:05:43 WIB

dari cerita di atas, muhammad disusui oleh tsuwaibah atau halimah. membingungkan....

sesuatu yang berlebih-lebihan kan dilarang sama emak pa'e apalagi gusti kang Moho kuoso.

dyah hkng
04 Februari 2012 - 19:36:49 WIB

subhanalla
ا للهم صل و سلم وبا رك عليه

dyah hkng
04 Februari 2012 - 19:37:53 WIB


ا للهم صل و سلم وبا رك عليه

ari albatawi
11 Februari 2012 - 08:28:07 WIB

maasya allaah menjadi bertambah akn kecintaan aye stelah membaca tarikh nabi SAW

Amirul Mu'minin
25 Februari 2012 - 22:16:18 WIB

Subhanallah Alhamdulillah Lailahaillallah Allahuakbar
amanah
16 Mei 2012 - 08:52:13 WIB

Sungguh keberkahan yg indah ,tolong di lengkapi terjemahannya,...utk yg tdk setuju dgn maulid Nabi,berjalanlah dgn menimba ilmu yg tdk akan habis,krn terlalu luasnya ILMU ALLAH tdk cukup hanya sekedar belajar tanpa menyelam dan dalam waktu yg singkat di dunia ini,....marilah kita sama2 pelajari, periksa lebih dalam lagi,.......apa,dari mana,mangapa,dimana,kemana,kita akan kembali...karena kita hidup dari Yang Maha ada,dan akan kembali ke padaNYA,....bukan dari tiada kembali ke pada tiada....Allahu yahdi man yasyaa' ........Shallallah ala Sayyidina Muhammadin wa ala aalihi wa shohbihi...
farras
03 Juni 2012 - 21:02:51 WIB

ass...tak kenal maka tak sayang maka kenalilah nabimu dg membaca kitab al-barzanji pasti akan bertambah cinta kepadanya..
lilik setyowati
25 September 2012 - 08:15:23 WIB

subhanallah,alunan sholawat yang begitu merdu menyejukkan hati.menenangkan pikiran.
Mustafa Adnani
03 Februari 2013 - 22:20:32 WIB

Sejarah Muahmmad bin Abdullah sejak beliau dilahirkan hingga mendapat tugas mejadi seorang Rasul, terdapat di banyak buku. Kitab Al Barzanji bukan satu-satunya sumber sejarah Rasulullah. Andaikan Anda sekalian begitu tertarik tentang sejarah kehidupan Rasulullah, janganlah kultus kepada imam ataupun kitab Al Barzanjinya. Bla kultus sduah berdiri di depan , kelak akan berujung ppada kemusyrikam.
wheretobuyvirilityex.com
10 November 2013 - 11:13:37 WIB

Harapan saya terus memberikan info terkini dan fresh.
Christmas Gifts For Kids
27 November 2013 - 06:36:29 WIB

a very nice website,, i like it..
Gold IRA Investment
29 November 2013 - 13:17:15 WIB

Kreatif sekali berita dan informasinya ..
Obat Liver
02 Desember 2013 - 13:56:16 WIB

semoga anda berbahagia dan sesalu didepan
faceliftsurgeryorangecounty.com
08 Desember 2013 - 21:23:47 WIB

Terima kasih telah banyak memberi informasi.
Obat Asam Lambung
10 Desember 2013 - 14:41:02 WIB

Dalam kehidupan sering kita jumpai berbagai jenis sifat dan sikap seseorang, namun itulah yang menjadi ciri khas kita untuk menciptakan pelangi yang indah
http://goo.gl/AwIbQQ
Obat Kolesterol
13 Desember 2013 - 11:12:24 WIB

hidup harus ada pengorbanan,terus dan terus berjuang sampey titik ddarah peng habisan http://goo.gl/1Sa4r1 http://goo.gl/PFAu0c
Electrical Contractor Seattle WA
13 Desember 2013 - 13:02:20 WIB

izin menyimak dan buka2 isi dari beritanya ya pa admin.
Dallas Singles
20 Desember 2013 - 06:37:55 WIB

Wow, berita di situs ini sungguh menarik, mohon ijin tuk meng-copy gan..
Pradaxa Internal Bleeding
20 Desember 2013 - 07:18:43 WIB

Matur nuwun untuk informasinya bos!
http://goo.gl/suzoT3 ~ http://goo.gl/Q4g142
Web Design Melbourne
25 Desember 2013 - 09:23:49 WIB

informasi yang akurat tajam dan terpercaya..
Revitol Skin Tag Removal
30 Desember 2013 - 07:49:46 WIB

hhmmm.. hari yg melelahkan, biar lelah namun harus tetap semangat..
Risperdal Lawsuit Settlement
02 Januari 2014 - 21:41:13 WIB

Seperti janji pemerintah, jaminan kesehatan untuk rakyat miskin.
Lipitor Side Effects Diabetes
04 Januari 2014 - 09:11:06 WIB

Obrolan bisa lewat media apa saja.
http://goo.gl/Sj7mXV & http://goo.gl/hH1wy
Lipitor Lawsuit Settlement
10 Januari 2014 - 09:50:42 WIB

Ada baiknya kta menimba wawasan dari website yang penuh dengan pengetahuan dan wawasan ini..
Mercedes Parts
25 Februari 2014 - 07:41:04 WIB

Terima kasih atas semua informasi yg disampaikan, sangat bermanfaat..! ditunggu kunjungan bailknya.
CCTV Bandung
10 Maret 2014 - 18:03:56 WIB

maksud dari tulisan ini sangat mudah dipahami.. terima kasih sudah menyajikan info updatenya
ISP di Bekasi
10 Maret 2014 - 18:06:03 WIB

inspirasi tidak perlu jauh-jauh dicari ke negeri lain.. dari tulisan sedikit saja kita sudah bisa menginspirasi banyak orang,,
obat herbal darah tinggi manjur
17 Maret 2014 - 08:44:38 WIB

obat herbal darah tinggi manjur http://goo.gl/MXsGNK
obat demam berdarah tradisional
17 Maret 2014 - 09:07:27 WIB

obat demam berdarah tradisional http://goo.gl/CNmkf6
obat penyakit radang paru paru alami
17 Maret 2014 - 09:16:53 WIB

obat penyakit radang paru paru alami http://goo.gl/aOJJRY
obat jerawat tradisional
17 Maret 2014 - 09:27:31 WIB

obat jerawat tradisional http://goo.gl/BDFm4L
obat penurun trigliserida tinggi alami
17 Maret 2014 - 09:36:42 WIB

obat penurun trigliserida tinggi alami http://goo.gl/6LqwiX
obat herbal cacar air semua usia
17 Maret 2014 - 09:46:07 WIB

obat herbal cacar air semua usia http://goo.gl/E9Jl2y
obat penyakit pendarahan lambung
17 Maret 2014 - 09:57:31 WIB

obat penyakit pendarahan lambung http://goo.gl/JGoz19
penyakit thalasemia
17 Maret 2014 - 10:06:36 WIB

penyakit thalasemia http://goo.gl/3rLggO
obat herbal hepatitis B manjur
17 Maret 2014 - 10:17:39 WIB

obat herbal hepatitis B manjur http://goo.gl/2vxQce
obat herbal luka bekas operasi caesar manjur
17 Maret 2014 - 10:45:16 WIB

obat herbal luka bekas operasi caesar manjur http://goo.gl/JItnpq
obat herbal endometriosis manjur
17 Maret 2014 - 11:09:57 WIB

obat herbal endometriosis manjur http://goo.gl/2UJR44
obat herbal tukak lambung ibu hamil
17 Maret 2014 - 11:28:41 WIB

obat herbal tukak lambung ibu hamil http://goo.gl/bXZyzn
jual jelly gamat gold g asli
17 Maret 2014 - 11:38:47 WIB

jual jelly gamat gold g asli http://goo.gl/m6xh2n
Roof Repairs Perth
26 Maret 2014 - 14:32:54 WIB

Sangat inspiratif banget gan..
Storage Fort Lauderdale
29 Maret 2014 - 18:37:05 WIB

terima kasih, semoga artikelnya bermanfaat untuk semua :)
Paket Umroh 2015
14 April 2014 - 14:49:42 WIB

saya senang bisa menemukan web ini :)
Travel Umroh Murah
14 April 2014 - 14:52:17 WIB

terimakasih, telah mendapatkan sesuatu yang baru dan salut atas keorsinilan artikel ini semoga bermanfaat, agar hidup ini lebih berguna dan bemannfaat bagi sesama
Paket Umroh Murah
14 April 2014 - 14:53:59 WIB

layout web nya lumayan bagus nih dibanding yang lain
Travel Umroh Bandung
14 April 2014 - 15:08:09 WIB

Saran saja, banyakin Infonya tentang teknologi yaa websitenya.. biar tambah semangat bacanya.. hehehe... Btw Thanks ya admin..
Umroh Murah Jakarta
14 April 2014 - 15:12:17 WIB

Artikel ini mengingatkan saya untuk terus menggali dan terus mencari informasi dan hal-hal baru
CCTV Bandung Murah
14 April 2014 - 15:39:04 WIB

terimakasih, telah mendapatkan sesuatu yang baru dan salut atas keorsinilan artikel ini semoga bermanfaat, agar hidup ini lebih berguna dan bemannfaat bagi sesama
CCTV Murah Bandung
14 April 2014 - 15:41:04 WIB

jumpa lagi untuk membaca dan berbagi
Jasa SEO Murah
14 April 2014 - 15:41:56 WIB

sukses terus semoga lancar
ISP di Cikarang
14 April 2014 - 15:43:50 WIB

Semoga selalu memberi informasi yang berkwalitas, cerdas dan aktual. Sebagai pembaca, kami sangat mendukung kehadiran anda di dunia internet, sebagai referensi website yang memberi banyak manfaat bagi kita.
ISP di Jakarta
14 April 2014 - 15:48:55 WIB

web yang bagus! aq pasti bookmark web ini
Eiger
14 April 2014 - 15:50:07 WIB

mudah dipahami artikelnya... so far so good..
Eiger Bandung
14 April 2014 - 15:50:41 WIB

hebat postingannya, inspiratif banget�
Eiger
14 April 2014 - 15:59:08 WIB

Malem malem emang seger baca info begini.. Thanks untuk admin.. terus kasih info info yang bagus yaa.. nanti aku dateng lagi.. :)
Wedding Officiants LA
27 April 2014 - 18:21:17 WIB

Makin hari kian OK, sukses untuk semuanya.
How To Talk To Girl
08 Mei 2014 - 10:09:08 WIB

suatu kebanggaan tersendiri bagi kami bisa mampir di website berkelas ini.
Bistro Blinds
14 Mei 2014 - 18:23:50 WIB

Berita yang menarik dan obyektif pasti menarik.
Emu Oil Eczema
21 Mei 2014 - 07:49:55 WIB

Mari tetap berpikir jernih dalam menilai suatu pilihan.
travel ke pulau tidung
16 Juni 2014 - 08:19:52 WIB

Super-Duper blog! I am loving it!! Will be back later to read some more. I am bookmarking your feeds also
wisata pulau tidung
16 Juni 2014 - 08:22:12 WIB

you are really a good webmaster. The web site loading speed is amazing. It seems that you are doing any unique trick. Moreover, The contents are masterwork. you've done a great job on this topic!
pulau tidung
16 Juni 2014 - 08:23:01 WIB

Super-Duper website I am loving it!! Will be back later to read some more. I am bookmarking your feeds also
pulau pari
16 Juni 2014 - 08:23:48 WIB

Thanks for taking the time to talk about this, I feel fervently about this and I take pleasure in learning about this topic. Please, as you gain information, please update this blog with more information. I have found it very useful. There have to be charging stations everywhere.
pulau seribu
16 Juni 2014 - 08:25:58 WIB

I am very happy to read this. This is the kind of manual that needs to be given and not the random misinformation t hat's at the other blogs. Appreciate your sharing this best posting
kata kata bijak
07 Juli 2014 - 18:47:43 WIB

menarik sekali infonya gan,salam kenal dan sukses selalu
http://cinta009.blogspot.com/

Obat Jantung Tradisional Herbal
06 September 2014 - 11:45:56 WIB

info yang sangat bermanfaat... mkasih sob.. http://goo.gl/vHRqFL

Isi Komentar :
Nama :
Website :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 

 


Langganan RSS

/ /645988

Pengunjung hari ini : 161
Total pengunjung : 262006

Hits hari ini : 430
Total Hits : 645988

Pengunjung Online: 7

Apa Browser Favorit Anda?

Internet Explorer
Mozilla Firefox
Google Chrome
Opera
KHUTBAH

Lihat Hasil Poling